Đánh đổi vì 1 triệu USD

Rất nhiều người sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có được nó. Nhiều người sẵn sàng trở mặt với bạn bè, anh em, thậm chí cả với cha mẹ vì những thứ nhỏ hơn nhiều.
Ngay cả ở các nước giàu có thì cũng chỉ có một số ít người có thể tích luỹ được số tiền như thế.

Ở Việt Nam, với GDP trên đầu người chưa được 2.000 USD mỗi năm thì số người có được 1 triệu USD sau cả đời làm lụng vất vả càng ít.


Số tiền đó có quý không? Rất quý!

Rất nhiều người sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có được nó. Nhiều người sẵn sàng trở mặt với bạn bè, anh em, thậm chí cả với cha mẹ vì những thứ nhỏ hơn nhiều.

Câu hỏi là: 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) quý đến mức nào?

Để kiểm nghiệm, giả sử bây giờ bụt hiện lên bảo: "Nếu con thực sự cần 1 triệu USD, con sẽ có được nó. Đổi lại, con sẽ mất 30 năm cuộc đời". Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang 25 tuổi, bạn cầm 1 triệu USD và ngay lập tức bạn biến thành người 55 tuổi!

Là bạn, liệu có đổi không?

Tôi tin chắc là tuyệt đại đa số sẽ không đổi, cho dù thực tế là phần lớn sẽ không kiếm được số tiền như thế trong cuộc đời mình. Rõ ràng cuộc sống là đáng quý hơn, mỗi năm tuổi trẻ càng đáng quý. Một hay nhiều triệu cũng không đổi được.

Vậy mà nhiều khi con người đánh đổi những thứ quý giá vì những lợi ích còn nhỏ hơn: một chút danh vọng, một chút sĩ diện, một chút ganh ghét, một chút kèn cựa, đôi khi còn chẳng vì cái gì đáng kể. Cũng là một trong những nghịch lý của cuộc sống.Khúc Trung Kiên(chungta.vn)

Đọc 1954 thời gian

Tin Tức

Xã hội

Giáo dục

Sức khỏe

Go to top