• Thuyết trình - Không khó như mọi người nghi
  Thuyết trình - Không khó như mọi người nghi
  Rất nhiều người luôn cho rằng việc thuyết trình thật phức tạp khi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề từ việc tâm lý của cá nhân đến việc chuẩn bị tư liệu cho thuyết trình, ứng xử với những thính giả không tập trung, trả lời các câu…
 • Kỷ năng trình bày của người thuyết trình thành công
  Kỷ năng trình bày của người thuyết trình thành công
  Tạo ra một bài thuyết trình là một nghệ thuật. Thậm chí hầu hết những người thành đạt đều phải trải qua sự sợ hãi trong quá trình thuyết trình.
 • Trí tuệ cảm xúc - Yếu tố quan trọng để thành công
  Trí tuệ cảm xúc - Yếu tố quan trọng để thành công
  Trong cuộc sống, bạn có thể đã từng gặp những người có kỹ năng giao tiếp rất tốt. Trong mọi tình huống, họ dường như luôn biết cách cư xử khéo léo để chúng ta không cảm thấy bị xúc phạm hoặc bực bội.

KHÔNG ĐƯỢC MỘT PHÁP

Có lần thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch hỏi thiền sư Song Phong :
- Gần đây sư đệ có chỗ thấy thế nào ?


Song Phong đáp :
- Theo chỗ biết của tôi, thật không được một pháp nào !
- Như thế ông vẫn còn kẹt trên trần cảnh ?
- Ông cho rằng không được pháp nào, thật ra đã có được một pháp.

- Tôi chỉ được như thế ! Căn không theo trần, tâm không dính cảnh, sư huynh dạy tôi phải làm thế nào ?
- Vì sao ông không đi tra tìm không được một pháp kia ?
Thiền sư Linh Hựu đứng bên cạnh nghe xong, không ngăn được nỗi vui mừng khen rằng :
- Huệ Tịch ! Một câu nói của ông cũng đủ giết người trong thiên hạ!
Song Phong vẫn không hiểu, sư cho rằng đã không được một pháp, cớ sao lại bảo đi tra tìm ?
Thiền sư Linh Hựu biết tâm ý Song Phong cho nên đối diện sư nói:
- Ông chính là một người trong thiên hạ !


Lời bình :

Thiền giả tu hành phải tu hạnh môn vô tu, phải chứng quả vị vô chứng. Vì vô tu mới là chân tu, vô chứng mới là chân chứng, cho nên nói rằng không được một pháp mới là chân được.


Bởi vì :

Đi đến chỗ cùng non tận suối,
Tự nhiên lúc ấy được chuyển thân.
Hành đáo sơn cùng thuỷ tận xứ,
Tự nhiên đắc cá chuyển thân thời.
Đó chính là ý này.

Kinh Duy-ma nói :
Dựng lập đạo tràng thủy nguyệt,
Làm việc Phật sự không hoa.
Hàng phục ma vương trong kiếng,???
Chứng ngộ Phật quả chiêm bao.
Thiền giả chân chánh phải quán như thế.Nguồn: thuongchieu.net

Đọc 1065 thời gian

Tin Tức

Xã hội

Giáo dục

Sức khỏe

Go to top