Quản Trị Phong Thủy

Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939-1225)

Khởi đầu kỷ nguyên độc lập, trải qua 3 triều Ngô (939 – 968), Đinh (968 – 981), Tiền Lê (981 – 1009.

Ngô Quyền: Sau chiến thắng Bạch Đằng vang dội, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa – Đông Anh (nay thuộc Hà Nội) mở đầu thời đại quân chủ phong kiến độc lập kéo dài gần 10 thế kỷ với lần lượt hơn 10 dòng họ sau đó thay nhau lãnh đạo đất nước. (Năm 944, Ngô Quyền mất, con trai Dương Đình Nghệ là Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương).

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (944-968) : Loạn 12 sứ quân là một giai đoạn loạn lạc của lịch sử Việt Nam, xen giữa nhà Ngô và nhà Đinh. Giai đoạn này hình thành và phát triển kể từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm (944-968) và kết thúc khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt – nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử.

Đinh Tiên Hoàng (968): Dẹp xong loạn 12 tướng quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng lập nên nhà Đinh, tên nước là Đại Cồ Việt, kinh đô đóng tại Hoa Lư, bộ máy nhà nước được tổ chức với hệ thống quan văn võ và bộ phận tăng quan (sư tăng làm quan). Nước được chia làm nhiều đạo. Khoảng năm 970 Đinh Tiên Hoàng phát hành đồng tiền đầu tiên của đất nước: đồng “Thái Bình Hưng Bảo”. Sau đó là đồng tiền “Thiên Phúc Trấn Bảo”.

Đời nhà Lý – Nước Đại Việt – Kinh đô là Thăng Long: Năm 1009, Lê Long Đĩnh chết, Lý Công Uẩn được triều thần suy tôn làm vua, lập ra nhà Lý. Tiếp nối sự nghiệp độc lập, năm 1010, nhà Lý dời đô về La Thành (Hà Nội ngày nay) và đổi tên kinh đô là Thăng Long. Năm 1054 Lý Thánh Tông đặt tên nước là Đại Việt.

Thương cảng Vân Đồn: Về ngoại thương năm 1149 lập thương cảng Vân Đồn (Quảng Ninh ngày nay) buôn bán với nước ngoài như Tiêm La (Thái Lan), Trảo Oa (Java – Indonesia), Lộ Lạc (Sarawak? – Malaysia). Về giáo dục, năm 1070 xây dựng Văn miếu thờ Khổng Tử, xác định ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo- Trung quốc.

Quốc tử giám: Năm 1075 nhà Lý mở khoa thi đầu tiên lấy người làm quan và từ đó về sau định kỳ tổ chức các kỳ thi chọn nhân tài. Năm 1076 mở Quốc tử giám – trường đào tạo con em của triều đình.

Về văn hóa nghệ thuật: ca múa nhạc, lễ hội, sáng tác thơ văn, sáng tạo chữ Nôm, điêu khắc, kiến trúc… đồng loạt phát triển, trong đó tiêu biểu nhất là kiến trúc Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột (1049) và nghệ thuật múa rối nước…

Về an ninh quốc gia giữ vững biên giới phía Bắc và mở rộng lănh thổ về phía Nam.

Địa đồ đầu tiên của Đại Việt được vua Lý Anh Tông cho vẽ năm 1171

Lý Thường Kiệt và Tôn Đản: Hai chiến công oanh liệt của thời Lý là trận đánh Khâm Châu, Liêm Châu (thuộc Quảng Đông), Ung Châu (Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc hiện nay) do Lý Thường Kiệt và Tôn Đản chỉ huy năm 1075 và trận đánh đuổi quân xâm lược Tống năm 1077 tại phòng tuyến sông Cầu dưới sự lãnh đạo của thái úy Lý Thường Kiệt. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược đại Tống tại phòng tuyến sông Cầu, xuất hiện bài hịch trên sông Như Nguyệt:


“Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư,

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. ”

Nghĩa là: “Sông núi nước Nam vua Nam ở,

Rành rành đă định tại sách Trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay bị đánh thua tơi bời”

Đạo Phật: Thời Lý, đạo Phật được tôn sung, được coi là Quốc giáo: chùa tháp được xây dựng khắp nơi, hình tượng Phật, đồ vật phục vụ thờ cúng được chế tác nhiều với tính mỹ thuật và tính dân tộc cao.

Các tài vật từ thời đại Ngô, Đinh, tiền Lê và Lý còn lưu truyền đến ngày nay như: gạch nền, tiền “Thái Bình Hưng Bảo”, tiền “Thiên Phúc trấn bảo”, Hoàng thành Thăng Long, đê Cơ Xá, thương cảng Vân Đồn, trường Quốc tử giám, chùa Một Cột, đồ đất nung, gốm tráng men.Đọc 454 thời gian
Tin Mới Hơn

( 10/02/2017 ) Phạm Ngũ Lão (1255-1320) »

( 10/02/2017 ) Trần Anh Tông (25/10/1276 - 21/4/1320) »

( 10/02/2017 ) Trần Quang Khải (10/1241 - 26/7/1294) »

( 10/02/2017 ) Trần Nhân Tông(7/12/1258 - 16/12/1308) »

( 10/02/2017 ) Trần Hưng Đạo (... - 1300) »

( 10/02/2017 ) Trần Thủ Độ (1194-1264) »

( 10/02/2017 ) Nguyên Phi Ỷ Lan ( -...1117) »

( 10/02/2017 ) Lý Thường Kiệt (1019-1105) »

( 10/02/2017 ) Tô Hiến Thành - Vì nước tiến cử người Tài, không vì ơn riêng »

( 10/02/2017 ) Lý Thánh Tông (1054-1072) »

( 10/02/2017 ) Lý Chiêu Hoàng (1224-1225) »

( 10/02/2017 ) Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn (1010-1028) Phần II »

( 10/02/2017 ) Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn (1010-1028) Phần I »

( 10/02/2017 ) Lê Đại Hành (980-1010) »

( 18/01/2017 ) Đinh Bộ Lĩnh (năm 944 - 968) Phần II »

( 18/01/2017 ) Đinh Bộ Lĩnh (năm 944 - 968) Phần I »


Tin Củ Hơn

( 17/01/2017 ) « Ngô Quyền

( 17/01/2017 ) « Đinh Kiến- Lý Tự Tiên, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Vương Quý Nguyên, Dương Thanh ( năm 687-820)

( 17/01/2017 ) « Việt Vương Triệu Quang Phục

( 17/01/2017 ) « Vua Lý Nam Đế (542-548)

( 17/01/2017 ) « Bà Triệu

( 17/01/2017 ) « Chu Đạt - Lương Long - Khu Liên

( 17/01/2017 ) « Thời Bắc Thuộc - ( Năm 179 Trước CN - năm 938)

( 15/11/2015 ) « Hai Bà Trưng đánh giặc nào?

( 27/09/2015 ) « 284 Anh Hùng Hào Kiệt Của Việt Nam - Lời Giới Thiệu

( 27/09/2015 ) « Phần 1 - 284 Anh Hùng Hào Kiệt Của Việt Nam

( 27/09/2015 ) « Phần 2 - 284 Anh Hùng Hào Kiệt Của Việt Nam

( 27/09/2015 ) « Phần 3 - 284 Anh Hùng Hào Kiệt Của Việt Nam

( 27/09/2015 ) « Phần 4 - 284 Anh Hùng Hào Kiệt Của Việt Nam

( 27/09/2015 ) « Phần 5 - 284 Anh Hùng Hào Kiệt Của Việt Nam

( 27/09/2015 ) « Phần 6 - 284 Anh Hùng Hào Kiệt Của Việt Nam

( 27/09/2015 ) « Phần 7 - 284 Anh Hùng Hào Kiệt Của Việt Nam